Bli medlem

Vill du bidra och tillsammans med oss utveckla såväl timmerhuskonceptet som branschen – BLI MEDLEM

Vi har inlett forskning för att utvärdera nybyggda intressanta och attraktiva timmerhus, det görs med hjälp av examensarbeten på ingenjörsutbildningar. Vår förhoppning är att branschen genom det ska hänga med i utvecklingen och att vi ska kunna öka kunskapen om timmerhus.

Medlemmar får sitt namn med kontaktuppgifter publicerat här på vår sajt och en annons ovanför medlemslistan. Sidan får kontinuerligt respons genom förfrågningar från privatpersoner med byggplaner. Vi svarar på alla frågor och kommer att vidareutveckla sidan för att öka interaktionen och servicen till våra besökare. Svenska timmerhus har även en sida på Facebook där vi lägger ut information av mer lättsam karaktär.

Medlemskap i Föreningen Svenska Timmerhus ger möjlighet att träffa kollegor och utbyta erfarenheter.

Medlemspriser

 • Hustillverkare
 • Medlemsavgift: 1.000 kronor
 • Serviceavgift: 3.000 kronor
 • Moms (serviceavgift): 750 kronor
 • Totalt: 4.750 kronor
 • Underleverantörer och Tjänsteföretag
 • Medlemsavgift: 1.000 kronor
 • Serviceavgift: 1.500 kronor
 • Moms (serviceavgift): 375 kronor
 • Totalt: 2.875 kronor
 • Stödjande medlemmar
 • Medlemsavgift: 100 kronor
 • Serviceavgift: 400 kronor
 • Moms (serviceavgift): 100 kronor
 • Totalt: 600 kronor

Avgiften betalas in på bankgiro 5170-4443 med angivande av företagets/personens namn och adress. E-posta också gärna till info@svenskatimmerhus.se att du har betalat.