Inspiration

Husteknik

Av: Stina Kallin
Artikeln har tidigare publicerats i Timmerhus & interiör 3/2010.

Det finns många sätt att bygga ut sin villa på. Om man har ett timmerhus kan man bygga på en våning till!

FÖR TRE ÅR SEDAN fick Jessica och Björn köpa Jessicas farföräldrars hus. Det var farfar som själv timrade huset år 1977. Sedan dess hade inte så mycket hänt, all inredning var från 1977 utom ett badrum nere i källaren som gjorts iordning senare.

Paret bestämde sig för att renovera huset innan de flyttade in. De tog bort väggar i rum för att få en öppnare planlösning och flyttade kök och badrum, tog bort element och la in golvvärme. Hela renoveringen tog tre månader. Men huset var för litet…

JESSICA OCH BJÖRN hade redan börjat fundera på att bygga ut huset när den första renoveringen gjordes. De anlitade en arkitekt som gjorde några skisser men det kändes inte som att något av förslagen passade till huset. De var lite fundersamma över hur en utbyggnad skulle påverka utseendet på det gamla huset. Renoveringen sköttes av ett lokalt företag och det var de som föreslog att de skulle timra på en våning till. Lösningen tilltalade dem. Dels slapp de kostnaden för grundarbeten och så skulle de inte förlora någon yta i trädgården.

Om man vill bygga på en våning till på ett vanlig hus byggt med reglar så måste väggarna förstärkas med balkar för att orka bära den extra tyngden. På en timmerstomme behövs inte det.

HUSET MÄTTE 107 kvadrat i både källare och bostadsplan. Bostadsplanet hade kök och vardagsrum i ett, två sovrum och ett badrum. Nu kunde ett av sovrummen bli kontor. I källaren fanns förutom badrummet med bastu en gillestuga, ett hobbyrum, tvättstuga, pannrum och ett förråd. Det nya våningsplanet mäter också 107 kvm, men det har inte full takhöjd. Vid vägglivet är takhöjden bara 160 cm, så  hela ytan räknas inte som bostadsyta. I den nya våningen ryms tre sovrum, badrum och ett stort allrum.

ATT BYGGA PÅ det nya våningsplanet gick smidigt. Familjen slapp bo med byggställningar och hantverkare någon längre tid och trädgården lämnades orörd. De slapp även ingrepp i bottenvåningen förutom att den gamla källartrappen fick förlängas upp till den nya våningen. Man byggde en ny trappa som fick gå upp och vända ovanpå den gamla trappan. Det krävde bara 1,5 m² i utrymme. Bjälklaget i den nya övervåningen behövde tätas för att det var för glest.

— Det är ett stort arbete, även om det gick fort och bra, säger Jessica. Efter att den nya våningen kommit på plats ägnade vi vintern åt att inreda övervåningen i lugn och ro. Det var ett kärt besvär, avslutar hon.

Huset ligger mitt på en liten tomt. Uppfarten avslutas med ett garage.