Inspiration

Husteknik

Text: Helen Axelsson  Foto: Björn Axelsson 
Artikeln har tidigare varit publicerad i Timmerhus & interiör nr 2-2008.

Sverige är fantastisk med alla sina stora panelklädda mangårdsbyggnader.

MÅNGA GÅNGER FINNS det flera hus på gamla bondgårdar. Vissa står tomma då vi inte längre praktiserar generationsboende. Att flytta husen till en annan plats kan vara ett sätt att förvalta gam-mal god byggteknik och om det finns en timmerstomme bakom panelen är det fullt möjligt. Här visra vi ett hus i två plan med måtten 16×8 meter som flyttades med trailers cirka en kilometer.

Vilda planer fanns på att flytten skulle genomföras med helikopter, men det visade sig snart att helikoptrar som kunde lyfta 70 ton, som huset beräknades väga, inte fanns att tillgå i Sverige. Så en åttaaxlad trailer med åtta hjul på varje axel blev lösningen.

FÖRARBETET BESTOD AV att hissa upp huset från den befintliga grunden för att kunna stabilisera med en stålram under stommen. Sedan måste massor bort för att få in trai- lern under huset. På övre våningen spändes vajrar för att hålla ihop väggarna. Egentligen kunde glas- rutorna i fönstren sitta kvar men för att vara på den säkra sidan togs alla rutor ur före transporten. För att se husets krängningar under fär- den placerades vattenfyllda glas på två fönsterbrädor. Efter transporten fanns vattnet kvar.

Transporten krävde poliseskort och noggrann planering, Hela flyt- ten tog en dag, sedan var huset på sin nya plats.

MÅNGA GÅNGER FINNS det flera hus på gamla bondgårdar. Vissa står tomma då vi inte längre praktiserar generationsboende. Att flytta husen till en annan plats kan vara ett sätt att förvalta gam-mal god byggteknik och om det finns en timmerstomme bakom panelen är det fullt möjligt. Här visra vi ett hus i två plan med måtten 16×8 meter som flyttades med trailers cirka en kilometer.

Vilda planer fanns på att flytten skulle genomföras med helikopter, men det visade sig snart att helikoptrar som kunde lyfta 70 ton, som huset beräknades väga, inte fanns att tillgå i Sverige. Så en åttaaxlad trailer med åtta hjul på varje axel blev lösningen.

FÖRARBETET BESTOD AV att hissa upp huset från den befintliga grunden för att kunna stabilisera med en stålram under stommen. Sedan måste massor bort för att få in trai- lern under huset. På övre våningen spändes vajrar för att hålla ihop väggarna. Egentligen kunde glas- rutorna i fönstren sitta kvar men för att vara på den säkra sidan togs alla rutor ur före transporten. För att se husets krängningar under fär- den placerades vattenfyllda glas på två fönsterbrädor. Efter transporten fanns vattnet kvar.

Transporten krävde poliseskort och noggrann planering, Hela flyt- ten tog en dag, sedan var huset på sin nya plats.

Att husflytten väckte uppmärksamhet i den lilla byn var kanske inte så konstigt för vem kunde tro att detta var möjlig?

På vägen gick det fint med en lastbil och allt fungerade tills man skulle upp för backen. Sedan blev det en till dragbil och en till och… till slut behövdes fem dragbilar för att huset skulle komma upp för backen.

Till slut var huset på sin nya grund uppe bland björkarna, och hade man inte sett flytten med egna ögon skulle man tro att det alltid stått där.