Leverantörer

Tillverkare av ÄKTA timmerhus

Bälters Timmerhus

Tel: 070-754 66 57
www.balterstimmerhus.se

Dala Timringsteknik AB

Tel: 070-236 65 23
www.dalatimringsteknik.se

Dalälvens Timmerhus

Tel: 070-601 19 78
www.dalalvenstimmerhus.se

Danielssons Timmerhus

Tel: 070-654 56 86
www.danielssonstimmerhus.se

 

Handkraft Timmerhus Mälardalen

Tel: 070-288 72 84
www.handkraft-timmerhus.se

Ollas Timmerstugor

Tel: 0248-366 000
www.ollas.se

AB Dalatimmer

Tel: 0250-777 980
www.dalatimmer.se

 

VikaVimo Timmerhus

Tel: 0250-202 00
www.vikavimo.se

Vinnersjö Timmerhus

Tel: 0291-700 96
www.vinnersjotimmerhus.se

Wagenius Bygg

Tel: 070-345 43 73
www.wageniusbygg.com

 

Åstrandsstugan Timmerhus

Tel: 056-38 61 11
www.astrandsstugan.se

 

Östanbäck Timmerhus

Tel: 0621-77 58 00
www.ostanbacktimmerhus.se