Om oss

Nationellt nätverk för timmerhustillverkare

Föreningen Svenska Timmerhus (FST) är ett nationellt nätverk som bildades år 2000 för att utveckla branschen. Huvudaktörer i nätverket är timmerhustillverkare som tillämpar de kvalitetsnormer som föreningen tog fram för tio år sedan och ständigt ser över. I FST finns också viktiga underleverantörer och utbildningsinstitutioner.

Vi verkar för nytänkande samtidigt som vi värnar traditioner. Vi arbetar med forskning. Under Fakta & info, som inleds med allmän information om timmerhuskonceptet, finner du kunskap som vi själva forskat fram och resultat som vi hämtat genom våra kontakter med ”akademin”.

Vår styrelse

Johan Gradin
Ordförande

Berndt Berglund
Vice ordförande och sekreterare

Andreas Sjöberg
Ledamot

Christer Ollas
Ledamot

Patrik Wagenius
Ledamot

Allan Höglund
Suppleant

Björn Frost
Suppleant

Mary Holmqvist
Extern kassör