Stödjande medlemmar / Donationer och projektstöd

Stödjande medlemmar

Björn Frost

Ingemar Nygren

Allan Höglund

Sven-Gunnar Håkansson, ideellt arbete

Berndt Berglund, ideellt arbete

Björn Henriksson

Jan-Erik Svedbäck

Pia Adolfsson Östryd

Haverö Timmerhus AB

Donationer och projektstöd

Landstinget Dalarna har bidragit med projektstöd för ”Utveckling och bevarande av Dalarnas timmerhuskultur” och ”Fallstudier av moderna timmerhus”.

Rose-Marie Lundström för forskning och utveckling.

Skogsförvaltning Wasa AB bidrag för utbildning.

Idreberget Skog AB bidrag för utbildning.