Inspiration

Renovera

Text: Helene Axelsson Foto: Stina Kallin
Tidigare publicerad i Timmerhus & interiör 3/2009, reviderad okt 2016.

Anders Zorn inspirerade många under sin livstid, och det är tack vare honom som det här rundtimrade huset utanför Orsa fått sin nationalromantiska utformning.

EGENTLIGEN VAR SAGOSLOTTET bra nedgånget och i stort behov av varsam renovering, inte minst timmerfasaden på norrsidan som var svårt angripen av röta.

Sagoslottet är byggd 1924 av timmermannen Anders Lidberg. Han var elev till Anders Zorn på Mora folkhögskola och inspirerades av Zorn att bygga i nationalromantisk stil. Huset ägdes av Bollan Karns som samlade föremål av lokalt intresse och testamenterade huset till Orsa hembygdsförening. De var mycket stolta över Bollans hus, men när det stått tomt i över 5 år bestämde de att sälja till någon med anknytning till huset. Först höll man auktion på allt lösöre, sedan styckades huset av från den intilliggande äldre Karnsgården. I en artikel i DT om försäljningen fick huset benämningen ”Sagoslott”.

RYKTET OM FÖRSÄLJNINGEN nådde även utanför Sveriges gränser, närmare bestämt ända till Schweiz där Yvonne med familj bor sedan många år. Yvonne blev eld och lågor, hon mindes Sagohuset från sin barndom. Även hennes farmor hade bott där en tid som inhyrd hos sin släkting Bollan Morén. Eftersom Yvonne är en handlingens kvinna och såg möjligheter i husprojektet bestämde hon sig för att anmäla sitt köpintresse och i december 2007 blev Yvonne och hennes familj ägare till Karnsgården.

ATT BO OCH ARBETA i Schweiz och samtidigt totalrenovera ett timmerhus i Orsa kräver sin kvinna.

Yvonne skapade en vision om hur huset skulle iordningställas. Huset skulle totalrenoveras utan att tappa sin själ och man skulle använda traditionella material så långt som det var möjligt.

I februari 2009 hade ett team bildats för att börja förvandlingen. Arkitekten Benny Agnas, snickarna Johan och Perra Larsson, samt malaren Lars Engstrom blev de som blev Yvonnes bollplank och sakkunniga i renoveringsarbetet. Man började med att rädda timret genom att sandblästra hela fasaden för att ta bort plastfärgen. Timmerväggarna var hårt angripna på några ställen och en duktig timmerman fick reparera de utsatta partierna, sedan fick huset en glad gul kulör med en ”öppen” (diffustionsfri) färg, så timret fortsättningsvis skulle kunna andas. Man behöll snickarglädjen som var huset signum. Fönsterluckor och foder fick en varm röd kulör som kontrast till husets gula. Dörrarna fick en grön kulör som harmonierar med huset och omgivningen.

Husets blyinfattade fönster renoverades varsamt och vissa kompletteringar fick göras. Älvdalsfönster tillverkade de specialanpassade fönstren och Mora Glas byggde in blyinfattningen så fönstren behöll sitt ursprungliga utseende.

När husets utsida fått den totalrenovering som krävdes var det dags att ta tag i tomten som i stort sett var en vildvuxen sumpmark. Husets entrésida har fått en pampig stensättning som förstärker känslan av sagoslott.

I ETT STORT timmerhus som Karnsgården med sina blyinfattade fönster och tjocka timmerväggar kan brist på ljus bli ett problem. Yvonne insåg tidigt detta och bestämde att alla väggar och fönster skulle målas vita, även innerdörrar och köksinredning skulle få en vit kulör. Sedan lade hon till hon färgaccenter i golv, textilier och annat som ger hemtrevnad och lekfullhet. Yvonne har också räknat med alla glada och

färgstarka personligheter som skall gästa huset och bidra med liv och rörelse till hennes inredning. Yvonne och hennes tvillingsyster Anette är riksspelkvinnor och traditionsbärare av Orsa spelmansmusik i rakt nedstigande led efter Gossa Anders och Gossa Anna. Det gamla sagoslottet kommer att leva upp med mycket musik och glada människor och här kommer man att trivas.

Akustiken har testats av delar av Orsa spelmanslag. Här syns Yvonne med Olle Moreus, Perra Moreus, och Nicke Göthe när de spelar tillsammans i den stora hallen på övervåningen som nu är husets musikrum. Pianot är unikt och tillverkades av Bergqvist & Nilsson 1883. Det fanns i huset och har renoverats av pianospecialisten Nils Klockar. Yvonne hoppas att pianot med sin mycket speciella klang får sin plats i familjens musiktradition. Foto: Stina Kallin